30 Jaar Kiwanis Wervik

WOORD VAN DE VOORZITTER

Eerst en vooral wil ik onze past voorzitter Benoît Deny bedanken voor zijn mooi werkjaar dat hij heeft mogen leiden samen met een sterk bestuur en de leden. Dit jaar staan wij terug voor een nieuwe uitdaging, Kiwanis Wervik – Tabaksstreek bestaat dit werkjaar 30 jaar!

Na het 25-jarig bestaan van onze organisatie, toen onder het voorzitterschap van Pierre Vandeputte, hebben wij 5 jaar later terug een lustrumjaar. We bestaan 30 jaar en daarbij werd meteen een commissie ‘30 jaar’ opgericht om ons feestprogramma samen te stellen. Het is me een waar genoegen het lustrumjaar te mogen inzetten als voorzitter.

In dit jaar zal er natuurlijk heel wat gevierd worden! Op vrijdag 17 maart 2017 wordt er op site Oosthove in Wervik een Vlaamse kermis georganiseerd. Wij zullen mensen met een beperking uit de streek een namiddag ontspanning bezorgen met tal van activiteiten. Naar de avond toe is er ook een optreden voorzien.

Op zaterdag 18 maart is er in de voormiddag een academische zitting voorzien in B&B Speghelhof te Wervik. Om onze jaarlijkse sociale en culturele doelen te steunen hebben wij uiteraard centjes nodig en daarom organiseren wij ’s avonds terug ons gekende lentegala in feestzaal Vossenberg te Hooglede. Coco jr. en z’n band hebben reeds hun komst bevestigd en wij hopen dan ook dat jullie talrijk aanwezig kunnen zijn.

Ook zal er in ons feestjaar, meer bepaald in het najaar van 2017 een culturele manifestatie plaatsvinden. Nieuws hierover volgt later.

Al deze organisaties vergen veel inspanningen van onze leden maar het warm gevoel dat wij krijgen bij het steunen van die sociale en culturele projecten is onbeschrijfelijk. Daarom doen wij het en zullen we het blijven doen.

Met de opbrengst van ons lentegala worden tal van sociale en culturele projecten gesteund. De sociale- en de cultuurcommissie staan in voor het juist besteden van onze fondsen aan de behoevende projecten. Dit alles wordt bij één van de leden besproken en in privésfeer behandeld en beslist om dan op onze algemene werkvergaderingen voorgesteld te worden. Alle beslissingen die worden genomen, worden aan de leden gemeld.

Ook mag ik u met fierheid melden dat een lid van onze club, Dorny Yves, terug luitenant gouverneur is van West–Vlaanderen West. Dit is zeker een meerwaarde voor onze club. Namens de leden wensen wij u, Yves, veel succes toe in uw druk werkjaar.
Tot slot bedank ik nu reeds al de leden van Kiwanis Wervik voor de steun en de gedrevenheid die ze mij willen geven gedurende mijn (lustrum) werkjaar.

Er rest mij nu enkel nog, met veel trots ons (nieuwe) enthousiaste bestuur voor te stellen:
– Past Voorzitter en voorzitter commissie aanvaarding: Benoît Deny
– Voorzitter elect: Dirk Deleye
– Secretaris: Jo Vandecasteele
– Penningmeester: Kris Bouvyn
– Director sociaal: Dirk Deleye
– Director feest: Rik Himpe
– Director cultuur: Johan Claeys
– Director Public Relations: Frank Degezelle
– Director 30-jaar Kiwanis Wervik: Philippe Guilbert

Helmut Serlet
Voorzitter 2016 – 2017

Nieuws