Voorzitter ’23-’24

Koen Verhaeghe

Voorzitter elect

Marc Goemaere

Penningmeester

Kris Bouvyn

Past voorzitter 

Rik Himpe

Secretaris

Bert Verhaeghe


Sociale commissie

Director:Benoit Deny

Taak: Steunen van diverse sociale projecten

Leden:

 • Vincent Debeuf
 • Stefaan Vercruysse
 • Bob Vandeplassche
 • Stijn Poot
 • Dirk Deleye
 • Bert Verhaeghe

Cultuurcommissie

Director: Dirk Deleye

Taken:

 • De cultuurcommissie stroomlijnt het project “De Kiwanis Prijs”
 • Organiseren van “de tweedaagse” uitstap voor Kiwanis-leden
 • De cultuurcommissie steunt verschillende culturele evenementen gedurende het werkjaar

Leden:

 • Wouter Vermeersch
 • Marc Goemaere
 • Marc Mahieu
 • Pierre Vandeputte

Feestcommissie

Director: Karl Raes

Taak: Het organiseren van het feestprogramma van de club.

Leden:

 • Tom desmedt
 • Jannick Sercu
 • Emiel Wastyn
 • Alex verscheure
 • Wim Berteloot
 • Anthony De Jonghe
 • Bart Dekeyzer

PR Commissie

Director: Alain Turpijn

Taak: Vertegenwoordiger van de club naar de buitenwereld toe. Verzorgen van persontmoetingen en gastheer van de bezoekers aan de club.

Leden:

 • Philippe Guilbert
 • Frank Degezelle
 • Christian Dick

Commissie Kiwanis Run

Director: Steven Forger

Taak: organiseren van de ‘Kiwanis Run’, de vroegere ‘Two raiders Run’, sinds 2018 overgenomen door onze club

Leden:

 • Christophe Claeys
 • Vincent Debeuf
 • Ivan Deklerck
 • Jannick Sercu
 • Helmut Serlet
 • Bert Verhaeghe
 • Yves Dorny
 • Frank Deleu
 • Stefaan Vercruysse
 • Johan Claeys

Commissie Voor Aanvaarding

Director: Rik Himpe

Taak: Evalueren van nieuwe kandidaat leden

Leden:

 • Philippe Guilbert
 • Frank Degezelle