Voorzitter ’21-’22

Frank Degezelle

Voorzitter elect

Rik Himpe

Penningmeester

Jo Vandecasteele

Past voorzitter 

Philippe Guilbert

Secretaris

Stefaan Vercruysse


Sociale commissie

Director: Francis Develter

Taak: Steunen van diverse sociale projecten

Leden:

 • Vincent Debeuf
 • Johan Claeys
 • Kris Bouvyn
 • Yves Dorny
 • Steven Forger
 • Bert Verhaeghe

Cultuurcommissie

Director: Benoit Deny

Taken:

 • De cultuurcommissie stroomlijnt het project “De Kiwanis Prijs”
 • Organiseren van “de tweedaagse” uitstap voor Kiwanis-leden
 • De cultuurcommissie steunt verschillende culturele evenementen gedurende het werkjaar

Leden:

 • Bart Dekeyzer
 • Jean-Luc Dewulf
 • Pierre Vandeputte

Feestcommissie

Director: Karl Raes

Taak: Het organiseren van het feestprogramma van de club.

Leden:

 • Philippe Guilbert
 • Jannick Sercu
 • Emiel Wastyn
 • Wouter Vermeersch
 • Rik Himpe
 • Johan Claeys

PR Commissie

Director: Koen Verhaeghe

Taak: Vertegenwoordiger van de club naar de buitenwereld toe. Verzorgen van persontmoetingen en gastheer van de bezoekers aan de club.

Leden:

 • Alain Turpijn
 • Kurt Denijs
 • Christian Dick
 • Marc Goemaere
 • Marc Mahieu
 • Christophe Claeys

Commissie Kiwanis Run

Director: Helmut Serlet

Taak: organiseren van de ‘Kiwanis Run’, de vroegere ‘Two raiders Run’, sinds 2018 overgenomen door onze club

Leden:

 • Christophe Claeys
 • Vincent Debeuf
 • Ivan Deklerck
 • Jean-Luc Dewulf
 • Steven Forger
 • Bert Verhaeghe
 • Koen Verhaeghe

Commissie Voor Aanvaarding

Director: Philippe Guilbert

Taak: Evalueren van nieuwe kandidaat leden

Leden:

 • Dirk Deleye
 • Christophe Claeys